หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ :
โดย : admin
อ่าน : 272
ศุกร์์ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันที่ 20 ธันวาคม  2561 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้จัดกิจกรรม ค่ายนักเรียนพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ ปีการศึกษา 2561 และ กิจกรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีนายศักดา  ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี  คณะครู นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมและมีฐานให้ความรู้ต่างๆ