[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
บุคลากร


บุคลากรโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาเมนูหลัก
พยากรณ์อากาศ
 
เว็บไซด์อื่นๆ
 
แผนผังหน่วยงาน
เธเธฅเธธเนˆเธกเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธ‡เธฒเธ™เธ—เธฑเนˆเธงเน„เธ›
Click ดูประวัติ
นายไพบูลย์ ก้อนเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนการงานอาชีพฯ
Click ดูประวัติ
นางพัชรินทร์ ก้อนเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางเบ็ญจมาศ สารีผล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นายสายัณย์ เนียนไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นางขัตติยา อำคาศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายโกสินทร์ อำคาศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นางกาญจนา สีสัตย์ซื่อ
ครูชำนาญการ
ครูสังคม
Click ดูประวัติ
นางสาวอาทิตยา พิมพา
ครู
ครูนาฎศิลป์
Click ดูประวัติ
นายพิเชษฐ์ สกลใต้
ครูชำนาญการ
ครูภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นายไกรวุฒิ สำราญใจ
ครู
ครูดนตรี
Click ดูประวัติ
นายเมธาวัฒน์ พงสะพัง
ครู
ครูวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายอติชาต ชะโยมชัย
ครูผู้ช่วย
ครูสังคม
Click ดูประวัติ
นายจรูญ เฝิงสูงเนิน
พนักงานราชการ
ครูพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นายยุทธพงษ์ หาพุทธา
พนักงานราชการ
ครูอุตสาหกรรม
Click ดูประวัติ
นายสนธยา เหิมหาญ
พนักงานราชการ
Click ดูประวัติ
นายณัฐวุฒิ พื้นดอนเค็ง
ครูอัตราจ้าง
ครูพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวพลอยรสา แสงลุน
พนักงานราชการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 :
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
pdw2555@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5