[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
บุคลากร


บุคลากรโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาเมนูหลัก
พยากรณ์อากาศ
 
เว็บไซด์อื่นๆ
 

  

ชื่อ : นางสาวอรทัย สวัสดิ์นะที
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายไกรวุฒิ สำราญใจ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูดนตรี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุเนตร แก้งคำ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอมรรัตน์ มาตรวงษ์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอนุสรา จิตรโคตร
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูสังคม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเมธาวัฒน์ พงสะพัง
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอังคนา รักงาน
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวสวัตติ์ สิงห์อำพล
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเสาวรส สำราญใจ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอรวรรณ พิมพ์จันทร์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายณัฏฐกฤษฏ์ กมล
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูคณิตศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจิระวดี ยุพงษ์ฉาย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอติชาต ชะโยมชัย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูสังคม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธีรวัฒน์ ศิริวิโรจนกุล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูคณิตศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพงศธร สาระรัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูคณิตศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุพิชชา เลิศขามป้อม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูฟิสิกส์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจีราวรรณ์ ชูแสง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูสังคม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจรูญ เฝิงสูงเนิน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : ครูพลศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายยุทธพงษ์ หาพุทธา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : ครูอุตสาหกรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสนธยา เหิมหาญ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 :
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
pdw2555@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5