[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
บุคลากร


บุคลากรโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาเมนูหลัก
พยากรณ์อากาศ
 
เว็บไซด์อื่นๆ
 
แผนผังหน่วยงาน
เธเธฅเธธเนˆเธกเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธ‡เธฒเธ™เธ‡เธšเธ›เธฃเธฐเธกเธฒเธ“
Click ดูประวัติ
นางเสาวนีย์ คลาดโรค
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูคอมพิวเตอร์
Click ดูประวัติ
นายวัฒนา ปัจจังคะตา
ครูชำนาญการ
ครูคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวจารุลักษณ์ บัวภาเรือง
ครูชำนาญการ
ครูภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวอรวรรณ พิมพ์จันทร์
ครู
ครูวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายณัฏฐกฤษฏ์ กมล
ครู
ครูคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวจิระวดี ยุพงษ์ฉาย
ครูผู้ช่วย
ครูภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทณา จอกน้อย
ครูอัตราจ้าง
ครูสังคม
นายพงศธร สาระรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูคณิตศาสตร์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 :
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
pdw2555@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5