[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
บุคลากร


บุคลากรโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาเมนูหลัก
พยากรณ์อากาศ
 
เว็บไซด์อื่นๆ
 
แผนผังหน่วยงาน
Click ดูประวัติ
นางสาวธนัฎฐา ธนกิตตินันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางอังกาบ สุทธาศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูการงานอาชีพฯ
Click ดูประวัติ
นางอาภัตยา โต๊ะงาม
ครูชำนาญการ
ครูคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวอรทัย สวัสดิ์นะที
ครูชำนาญการ
ครูภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุเนตร แก้งคำ
ครู
ครูภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวอมรรัตน์ มาตรวงษ์
ครู
ครูภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวอนุสรา จิตรโคตร
ครู
ครูสังคม
นางสาวภัททิรา คำสุริ
ครู
สอนภาษาอังกฤษ
Click ดูประวัติ
นายวสวัตติ์ สิงห์อำพล
ครู
ครูวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายธีรวัฒน์ ศิริวิโรจนกุล
ครูผู้ช่วย
ครูคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางจีราวรรณ์ ชูแสง
ครูผู้ช่วย
ครูสังคม
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพิชชา เลิศขามป้อม
ครูผู้ช่วย
ครูฟิสิกส์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 :
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
pdw2555@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5