[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
บุคลากร


บุคลากรโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาเมนูหลัก
พยากรณ์อากาศ
 
เว็บไซด์อื่นๆ
 
แผนผังหน่วยงาน
เธเนˆเธฒเธขเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃ
Click ดูประวัติ
นายศักดา ชัยภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นายนิพนธ์ อาจนิยม
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
บริหาร
Click ดูประวัติ
นายพงศธร โต๊ะงาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
บริหาร
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 :
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
pdw2555@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5